O Zakładzie

Zakład Geografii Fizycznej i Kształtowania Krajobrazu działa przy Instytucie Geografii. Nasi pracownicy zajmują się m.in badaniem  skutków działalności człowieka w środowisku przyrodniczym.

Kontakt

Kierownik Zakładu
dr hab. Zbigniew Podgórski, prof. nadzw.
e-mail: zbigniew.podgorski@ukw.edu.pl
ul. Pl. Kościeleckich 8, 85-033 Bydgoszcz
tel. (52) 348-78-21

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Zakład Geografii Fizycznej i Kształtowania Krajobrazu

ul. Pl. Kościeleckich 8, 85-033 Bydgoszcz
tel. (052) 349 62 50